Natuur- vriendelijk isoleren

Voor u én voor de vleermuizen!

Waarom Natuurvriendelijk isoleren?

In veel Nederlandse woningen vinden vleermuizen onderdak in de spouwmuren. Deze dieren kunnen via openingen in de muur naar binnen vliegen en daar langere tijd verblijven. Bij het realiseren van spouwmuurisolatie kunnen vleermuizen echter gedood worden, tevens kunnen de verblijfplaatsen van de vleermuizen dan verdwijnen.

Door middel van de “Natuurvriendelijk isoleren” methode krijgen vleermuizen de kans om te vertrekken voordat de isolatiewerkzaamheden beginnen. Tevens zullen er dan nieuwe verblijfplaatsen gerealiseerd worden.

Bescherming van dieren

Natuurvriendelijke isolatie geeft vleermuizen de kans om veilig te vertrekken, waardoor onnodige sterfte en verlies van verblijfplaatsen worden voorkomen​.

Wetgeving en duurzaamheid

Het voldoet aan de Omgevingswet die het verstoren of doden van beschermde diersoorten verbiedt, en draagt bij aan energiebesparing en CO2-reductie.

Comfort en kostenbesparing

Goed geïsoleerde woningen verbruiken minder energie, wat leidt tot lagere energiekosten en verhoogd wooncomfort.

Wat gebeurt er anders bij Natuurvriendelijk isoleren?

Wij hanteren een natuurvriendelijke aanpak waarbij we stap voor stap te werk gaan. We plaatsen o.a. kunststof flappen voor bestaande openingen in de spouwmuur, waardoor vleermuizen naar buiten kunnen maar niet meer naar binnen. Tegelijkertijd creëren we alternatieve verblijfplaatsen in de spouwmuur, zodat deze dieren veilig kunnen verblijven tijdens en na het isolatieproces. De verblijfplaatsen worden onzichtbaar weggewerkt óf er worden vleermuiskasten aan de gevel gemonteerd. Op deze manier kunt u genieten van een goed geïsoleerd huis terwijl lokale dieren worden beschermd.

Klik hier voor een vrijblijvend advies!

Natuurkalender

Bij het uitvoeren van de bovenstaande maatregelen houden wij rekening met de zogenaamde natuurkalender. Deze kalender geeft weer wanneer de vleermuiswerende maatregelen geplaatst mogen worden, nádat de maatregelen genomen zijn mag er doorgaans na 5 dagen geïsoleerd worden.

Wat is je vraag? Op werkdagen binnen 30 min. reactie